Hopp til hovedinnhold
Du er her: Forside / Ledige stillinger / Ledig stilling som kjemiker


Sidemeny

Søknadsfrist: 07.01.2014

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet Oslo

Kontaktperson:

Ledig stilling som kjemiker

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 15.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 610 ansatte, og er underlagt Arbeidsdepartementet.

Arbeidstilsynet er utpekt til å være foregangsetat for å rekruttere unge arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet.
Les mer her

I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet Oslo har 75 ansatte med kontor i Oslo sentrum. Arbeidstilsynet ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om ”inkluderende arbeidsliv”. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Arbeidstilsynet prioriterer følgende områder i arbeidslivet:
- Forebygge sosial dumping
- Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske faktorer
- Forebygge muskel- og skjelettlidelser
- Forebygge uheldige psykiske belastninger
- Styrke tilrettelegging og oppfølging IA
- Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang
- Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere og nyetablerere


Arbeidstilsynet Oslo søker etter en dyktig og offensiv medarbeider med kompetanse innen området kjemi. Hovedoppgaven er tilsyn med leverandører av kjemikalier og tilsyn med håndtering av kjemikaler i virksomhetene i Oslo..

Vi tilbyr

Kjemikerstillingen lønnes som senioringeniør/sjefingeniør, stillingskode 1181/1088, lønnstrinn/spenn ltr. 58-66 f.t. kr 481.900 til kr. 558.600 avhengig av kvalifikasjoner.

For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere innplassering vurderes.

For stillingen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstilsynet har spesielle regler for å inneha bierverv.

Kvalifikasjoner

Høyskole-/universitetsutdanning på masternivå innen kjemi, toksikologi eller tilsvarende
God kjennskap til fagfeltet og relevante miljøer
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Relevant yrkeserfaring

Personlige egenskaper

Erfaring fra informasjons-, påvirknings- og prosjektarbeid
Kunnskap om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Det er ønskelig med kunnskap om statlig forvaltning
God kjennskap til IKT på brukernivå.
Selvstendig
Initiativrik, resultatorientert og samfunnsengasjert
Gode samarbeidsevner og serviceorientert
Analytisk og strukturert

Stillingsbrøk

100

Jobbportalen jobbressurs.no slår seg sammen med jobbforalle.no

Det er inngått en avtale mellom Unge Funksjonshemmede og magasinet Velferd om å slå sammen de to jobbportalene for å styrke arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. Fra høsten 2015 vil annonser og innhold på jobbressurs.no overføres til jobbforalle.no og besøkende til jobbressurs.no vil overføres direkte til det nye nettstedet.

Magasinet Velferd og Unge Funksjonshemmede mener at det er et stort behov for et nettsted som setter fokus på de som faller utenfor arbeidslivet. Et mer inkluderende arbeidsliv vil ha store positive konsekvenser for den enkelte og for samfunnet som helhet.
Jobbforalle.no skal være en inkluderende jobbarena, og et verktøy som skal høvle ned terskelen for å komme inn i arbeidslivet. Mange norske bedrifter ønsker å ta sitt sosiale samfunnsansvar gjennom å ansette mennesker som har ulike utfordringer, innvandrerbakgrunn, funksjonshemninger eller hull i CV-en, men det holder ikke bare å ønske å ta ansvar. Man må gjøre det i praksis. Gjennom jobbforalle.no vil ulike bedrifter og foretak få en unik mulighet til å markere at nettopp de tar ansvar.
Jobbforalle.no vil få et bredere nedslagsfelt enn jobbressurs.no som var rettet inn mot inkludering av funksjonshemmede. Jobbforalle.no skal være for alle som faller utenfor arbeidslivet, uansett årsak.
Med jobbforalle.no er det opprettet en nettside som gjør det enkelt for arbeidssøkende å finne potensielle arbeidsgivere. Nettsiden har i tillegg til jobbannonser mye nyttig informasjon både til de som søker arbeid og til arbeidsgivere som ønsker å finne spennende mennesker og nye ressurser til sin bedrift.
Magasinet Velferd eies av den ideelle stiftelsen Sosial Trygd og holder til i Torggata 10 i Oslo.

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig redaktør/daglig leder
Tore Kristensen
Tlf.: 92 23 11 73
Epost: kristensen@velferd.no

Annonser:
Salgsansvarlig
Arnt-Ove Drageset
Tlf.: 92 44 58 46
E-post: ao@mediapilotene.no


Developed by Aplia AS - Powered by eZ Publish - Logg inn